Home » พระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มุ่งหน้าสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม | วัดมหาธาตุ นครศรีธรรมราช | ข้อมูลการแบ่งปันเว็บไซต์เกี่ยวกับดนตรีชั้นนำของประเทศไทย

พระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มุ่งหน้าสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม | วัดมหาธาตุ นครศรีธรรมราช | ข้อมูลการแบ่งปันเว็บไซต์เกี่ยวกับดนตรีชั้นนำของประเทศไทย

by Preeda Somchai

คุณต้องการที่จะเห็นบทความในหัวข้อพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มุ่งหน้าสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม?ถ้าใช่โปรดดูในบทความนี้

พระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มุ่งหน้าสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม | เว็บไซต์ฟังเพลงฟรี

ชมวิดีโอด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มุ่งหน้าสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

พระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มุ่งหน้าสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

พระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มุ่งหน้าสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม


คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: Queenj-ent.com/music

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวัดมหาธาตุ นครศรีธรรมราช

วีดีทัศน์ “พระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มุ่งหน้าสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม (Wat Phra Mahathat Woramahavihan Nakhon Si Thammart Leading to World Cultural Heritage)”
เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอในโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์คุณค่า ศักยภาพ และแนวทางการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม (The study and analysis of value, potential, and guidelines for nominating the cultural heritage sites to inscribed as World Cultural Heritage)”
ภายใต้แผนการวิจัยชุด “แผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคด้วยการจัดการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป (Driven Strategic Plan for Thailand as a Hub of Tourism by Managing the World Heritage in the Main Land of Southeast Asia)”
เป็นการประยุกต์ความรู้จากการวิจัยมาสู่การเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบสื่อภาพยนต์สั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ที่สนใจต่อพัฒนาการของผังบริเวณวัดจากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ และการสำรวจรังวัด และมรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำผลลัพธ์จากการวิจัยบริการสู่สังคมเพื่อให้เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิปสถาปัตยกรรมในฐานะของการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว ยังมุ่งเป้าไปสู่การนำผลการวิจัยไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป

สนับสนุนทุนวิจัยโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานคณะกรรมการวจัยแห่งชาติ

ดำเนินการวิจัยโดย
ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ
ดร. นันทวรรณ ม่วงใหญ่
อิสรชัย บูรณะอรรจน์

ภาพยนต์โดย
สุรพงษ์ แจ่มนิยม
อิสรชัย บูรณะอรรจน์

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง วัดมหาธาตุ นครศรีธรรมราช.

#พระมหาธาตวรมหาวหาร #นครศรธรรมราช #มงหนาสการเปนมรดกโลกทางวฒนธรรม

พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช,พระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช,นครศรีธรรมราช,มรดกโลก,มรดกโลกทางวัฒนธรรม,บัญชีรายชื่อชั่วคราว,Tentative List,World Cultural Heritage,World Heritage,Wat Phra Mahathat Woramahavihan Nakhon Si Thammart,Thailand,Nakhon Si Thammarat Province (Administrative Division)

พระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช มุ่งหน้าสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

วัดมหาธาตุ นครศรีธรรมราช.

>>เราเราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมากขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

READ  พระที่นั่งจันทรพิศาล พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เมืองลพบุรี จำลองให้คล้าย รอประกอบร่างเป็นวังครับ | พระที่นั่งจันทรพิศาล | ข้อมูลการแบ่งปันเว็บไซต์เกี่ยวกับดนตรีชั้นนำของประเทศไทย

Related Posts

Leave a Comment